TR

Çevir:

ANATOLIAN NETWORK BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN GSM: +90 507 129 09 84 - 85

OZON NEDİR NELERE FAYDALIDIR

image70

OZONUN ÖZELLİKLERİ VE ETKİSİ

 (  anatolian network ile gelen sağlık ) 

Ozon üç oksijen atomundan oluşan kimyasal bir bileşiktir.İki atomlu normal atmosferik oksijenin çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir.Havadaki oksijenin güneşin UV ışınlarını veya elektrik akımlarını emmesi ile oluşur. İnsanlığın bildiği en kuvvetli oksidandır.

Ozonun en iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs çoğalmasını önleyici) özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kan dolaşımını arttırma yeteneği, dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır, ve organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında ozonu çok değerli kılar....

Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder.

Seçici özellikleri sayesinde medikal ozon 4 temel alanda kullanılmaktadır

1. Dolaşım bozukluklarının tedavisi ve geriatride
2. Virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde örneğin karaciğer hastalıklarından hepatitler, uçuklar (herpes).
3. Zor iyileşen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalıklarda örneğin
Bacaklardaki açık yaralar (ulcus cruris)
Enflamatuar barsak hastalıkları (kolit, Proktit)
Yanıklar, haşlanma ve enfekte yaralar, mantar enfeksiyonları
4. Kanser tedavisinde ilave ya da tamamlayıcı olarak ozon bağışıklık sistemini güçlendirici olarak düşük dozlarda "majör otohemoterapi" formunda veya "minör otohemoterapi" olarak kullanılır.

image71

OZONUN TEMEL FİZYOLOJİK ETKİLERİ


 • 1. Tiroid bezinin çalışmasını arttırır. Hipotiroidi hastalığının tedavisinde kullanılır.
  2. Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır.
  3. Allerji ve otoimmün hastalıkların tedavisinde son derece başarılıdır.
  4. En kuvvetli antiaging ve detoks tedavisidir.
  5. Pankreastan İnsülin salınımını arttırır, TipII Diabet tedavisinde kullanılır.
  6. Kan damarlarını genişletir, kanı sulandırarak akışkanlığını arttırır ve damarların içindeki aterom plaklarının çözülmesine yardımcı olur. Böylece, Hipertansiyon ve damar tıkanıklığı hastalıklarının tedavi edilmesine yardımcı olur.
  7. Diabetik ayak yaralarının tedavisinde kullanılır.
  8. Ozon beyaz kan hücrelerinin üretimini kamçılar. Bu hücreler vücudumuzu virüs, bakteri, mantar ve kanserden korur.
  9. Ozon interferon düzeylerinde artış sağlar.İnterferonlar bağışıklık sisteminin değişik aşamalarında son derecede önemli rol oynayan proteinlerdir. Bağışıklık sisteminin onlar olmadan işlev görmesi düşünülemez. Ozon gamma interferonlarının üretimini % 400-900 kat artırabilir. etkinliği konusundaki klinik çalışmalar halen sürmektedir. Öte yandan, dışarıdan verilen interferon dozları insan vücuduna son derecede toksik iken, ozon tarafından oluşturulan interferon kan düzeyleri daima emniyetlidir.
  10. Ozon Tümör Nekroz Faktörünün (TNF) üretimini uyarır.
  TNF, vücutta büyüyen bir tümör olduğunda salgılanan bir maddedir..
  11. Ozon İL-2 salınımını uyarır.
  İnterlökin-2 bağışıklık sisteminin temel taşlarından biridir ve T-helper hücreleri tarafından üretilir.
  12. Ozon bakterilerin çoğunu düşük konsantrasyonlarda bile öldürür.
  Klordan 3.000 kat daha güçlü bakteri öldürme özelliğine sahiptir.
  13. Ozon bütün mantar çeşitlerine karşı etkindir.
  14. Ozon bilinen en iyi virüsiddir (virüs öldürücüsü).
  Virüs yapılarına doğrudan saldırır.
  15. Ozon antineoplastiktir (anti-kanser).
  Kanser hücresi gibi hızla çoğalan hücrelerin metabolizmasındaki öncelikler ozonun etkileriyle baş etmek üzere programlanmamıştır, dolayısıyla ozon böyle hücrelerin hızla büyümesini baskılar.
  16. Ozon atardamarların daralmasına yol açan plakları okside eder (yakar-eritir).
  Hem arterioskleroz hem de ateroskleroz plaklarını parçalar. Bu, ozonun sadece büyük damarlardaki değil, küçük damarlardaki tıkaçları da çözmeye eğilimli olduğunu gösterir ve sonuçta o damarın beslediği organın daha iyi oksijenleneceği anlamına gelir.
  17. Ozon alyuvarların esnekliğini ve şekil değiştirebilme yeteneğini artırır.
  Ozon etkisi altında alyuvarlarda meydana gelen değişiklikler sonucunda alyuvarlar en ince damarlardan bile hızla ve kolaylıkla, birbirlerine yapışmadan geçebilir, akciğerlerde bolca oksijenlenebilir, en uzaktaki dokulara bile bol oksijen taşıyabilir. Ozon terapiden sonra daima kan oksijen düzeyleri yükselir ve bu yüksek düzey günler hatta haftalar boyunca devam eder.
  18. Ozon sitrik asit siklusunu aktive eder.
  Ozonun etkileri hücre enerji üretimini artırır.
  19. Ozon antioksidan enzimleri daha etkin kılar.
  20. Ozon vücutta birikmiş petrokimyasalları yıkar.
  21. Tıbbi kullanımda ağrı kesici etkisi vardır.
  22. Bağışıklık sistemini uyarır.
  23. Kan yapımını ve kemik iliği çalışmasını arttırır.
  24. Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır.

image72

( anatolian network ile gelen sağlık )

Ozon Hangi Hastalıklarda Kullanılır?


 

 • Dolaşım bozuklukları
 • Anti-aging ( geriye yaşlanma ) ve yeniden canlanma
 • Yaşlı kişilerde önlem ve tedavi
 • Göz hastalıklarında ozon tedavi
 • Kanser
 • Cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları
 • Enfekte yaralar
 • Bağırsak Hastalıkları: proktitis ve kolit
 • Virüslerden kaynaklanan hastalıklar
 • Karaciğer enflamasyonu (Hepatit A, B, C)
 • Enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastalıkları
 • Artritik/Romatizmal Durumlar – Kronik poliartritle

SUPERVISOR - YASEMİN MEYDAN

image98

OZON UYGULAMALARI

image106

DAHİLİYEDE OZON

(  anatolian network ile gelen sağlık ) Kalp Damar Hastalıkları ozondan büyük yarar sağlayan diğer bir hastalık grubudur. Ozon kanda antioksidan etki, antienflamatuar etki, kanın sulanması ve oksijen taşıma gücünün artması yoluyla bu hastalarda tedavide kullanılmaktadır. Ozonun kırmızı kan hücrelerine (eritrositlere) olan etkisiyle onları daha esnek hale getirmektedir. Bu da bir yandan yüksek oksijenlenme diğer yandan dolaşımın rahatlamasını sağlayarak kanın arzu edilen bölgelere ulaşmasını sağlamaktadır. Kan hücrelerinin oksijenle olan bağının gevşetilmesi oksijenin gereksinme olan dokulara geçişini kolaylaştırmaktadır . İskemik Kalp Hastalıkları , geçirilmiş Myokard Enfarktüsü ozondan büyük yarar sağlamaktadır. Bu hastalara ozon tedavisi halen görmekte oldukları tedavi kesilmeden ek olarak başlanmaktadır.


 


İlginçtir ki ozonun tedaviye eklenmesinden sonra hastaların ilaca olan gereksinmeleri gittikçe azalmaktadır. Hastaların ağrıları azalmakta, egzersiz, yol yürüme ve merdiven çıkma performanslarında artış, kan kolesterol düzeyinde azalma meydana gelmektedir. Tromboanjitisoblierans (TOA - Buerger) hastalığı gibi atar damarların daralması ve tıkanması sonucu çeşitli sorunlar yaşayan hastalar ozon tedavisinden sonra ağrısız yol yürüme mesafelerinde artış, dolaşım bozukluğu nedeniyle damar ameliyatı gereksinmelerinde azalma meydana gelmektedir. Aritmi, taşikardi gibi kalp ritm sorunu olan hastalarda ozon lipid düşürücü etkisi yanında elektrolitlerin dengelenmesi, iletinin düzene girmesini sağlamaktadır . Hipertansiyon hastalıklarında ozon mevcut ilaç tedavisine ek olarak verilmektedir. Lipidler ve kanın oksijenlenmesi üzerine olan ozonun etkileri ile tansiyonu normal sınırlarda tutabilmek için gereken ilaç dozu azalmakta ve hastalar kendilerini çok daha iyi hissetmektedir.


 


Diabetes Mellitus denilen şeker hastaları ozondan en çok yararlanan hastalardandır. Ozon Glikozun yani kan şekerinin vücut doku ve hücrelerine girişini arttırmak yoluyla kan şekerini düşürmektedir. İnsulinden beklenen görevleri ozonun yerine getirmesi sayesinde şeker hastaları ozon tedavisinden sonra ilaçlarının azaltılması gerekmektedir. Bir çok hasta hiç ilaç kullanmadan bile kontrol altında olabilmektedir. Diabet hastalarının uzun dönemde gözlerinde katarakt, mikroanjiopati ve nöropati oluşumuna yol açan sorbitol birikmesinin önüne geçer, eklem sorunlarına neden olan glikozaminoglikanların oluşumuna engel olarak yararlı olmaktadır. Diğer yandan diabet hastalarında kolaylıkla gelişen enfeksiyonlara karşı immun sistemi güçlendirmek, oluşan enfeksiyonların etkenlerini gidermek yoluyla etkili olmaktadır.

Kronik böbrek hastalıklarında ozon iki yönden etkilidir. Hem antienflamatuar hem de antienfektif etkileri böbrek hastalıklarında yarar sağlamaktadır. Ozonun detoksifikasyon ve immün modülasyon etkileri etkili olmaktadır. Hastalar tedavinin hemen başlangıcından itibaren idrar yapmadaki şikayetleri azalmakta, yorgunluk, halsizlik hissi kaybolmaktadır. İdrar bulguları kısa sürede düzelmektedir. Böbrekte taş oluşumunda taş kırma tedavisi öncesinde ve sonrasında uygulanan ozon tedavisi yararlı olmaktadır. Sistit tedavisinde ozon çok kolaylıkla ve başarı ile uygulanabilmektedir. İlk tedaviden sonra şikayetlerde büyük ölçüde azalma meydana gelirken üçüncü dozdan sonra tamamen iyileşmektedirler. Bu özellikle kronik vakalarda, antibiyotiğe dirençli vakalarda büyük yarar sağlamaktadır.

Tüberküloz etkeni olan Mycobakterium Tuberculozise karşı ozon etkilidir. Halen uygulanmakta olan tedaviye ek olarak verilecek ozon tedavisi hastaların şifa bulmasına anlamlı yarar getirmektedir.

Ürogenital bölge enfeksiyonlarında ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ozon tedavisi uygulanmaktadır. Kronik prostatit gibi tıbben ilaç tedavisi ile pek başarılı olamayan vakalarda ozon başarı sağlamaktadır

image107

Mide ve bağrsak hastalıklarında Ozon

(  anatolian network ile gelen sağlık ) Rektal ozon insuflasyonu barsak duvarından ozonun hızla emilimi sayesinde asidik ve hipoksik ortamı ortadan kaldırır, vücudun inflamasyon yapıcı etkilerini giderirken barsak hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Bu özelliği Kolit hastalığının tedavisinde büyük yarar sağlar. Kanamanın durması ve barsak çalışmasının normale dönmesi sayesinde hastalar kendilerini rahatlamış hissederler. Barsaklardan verilen ozon kısa sürede kana geçerken sindirim sistemi kan damarlarının yüksek oksijen alımı sayesinde görülen hastalıkların giderilmesi sağlanır.

Bu özellikleri nedeniyle Crohn Hastalığı, fistüller ve sindirim sistemi ülserlerinde tedavi olanağı sağlar. Gastrik ülserlerin oluşumunda önemli bir etken olan H. Pylori ozonun mikroorganizmalara olan etkisi sayesinde ortadan kaldırılabilir. Diğer yandan hücrelerin yenilenmesi ve dolaşımın artması ile var olan yaralar kolaylıkla iyileşmektedir.

 

image108

Astım tedavisinde Ozon

 Astım, Amfizem gibi KOAH, ARDS (Akut Respiratuvar Distress Sendromu) türündeki solunum yolu hastalıklarında ozon oksidatif strese uyumu sağlamaktadır. Astımın tedavisinde 

iyileştirilmesi gereken temel sorunlar bronşların daralmasının giderilerek hava alış verişinin sağlanması, alerjik sorunların ortadan kaldırılması, immun sistemin güçlendirilmesi ve enfeksiyonlardan korunmaktır. Nefes alıp verme zorluğu yaşayan astım hastası kanında oksijen oranının düşmesi ve karbondioksitin artması sorunlarını yaşamaktadır. Ozon bu hastalarda enfeksiyon etkenlerinin giderilmesi yanında immun sistemin güçlendirilmesi, kanın yüksek enerjili oksijenlenmesi yoluyla tedavi edici olmaktadır.

 

 

Diş tedavisinde ozon mucizesi

Ozon tedavisi ağızdaki yara iyileşmesini hızlandırır ve kolaylaştırır. Başlangıç aşamasındaki diş çürükleri tamir edilir, derin çürükleri mikroptan arındırır, kanal tedavisinde kanal içindeki enfeksiyonu giderir. Bakteri öldürücü etkisi sayesinde bölge steril hale geliyor. Böylece diş üzerindeki mineraller dişi yeniden güçlendiriyor, 4-12 haftada çürük tamamen iyileşiyor. Bu şekilde diş  bakterilere karşı dirençli oluyor. Ozon, dişeti cerrahisinde de çok yararlı bir yöntem. Yeni geliştirilen teknikler sayesinde diş beyazlatmada bile ozondan yararlanmak mümkün. Cerrahi işlem sonrası ödem ve ağrının azaltılmasında çok etkili olmaktadır, çürüğü oluşturan bakterilerin yüzde 99.9'u yok oluyor. Yan etkisinin olmaması, yöntemin en büyük avantajı.Bir başka keyifli yanı da ağzı yormadan, güvenli şekilde bakterilerin yok edilmesi. Ağrısız ve güvenilir bir metot olması bakımından her yaş grubu kullanabilir.

OZON İLE TANIŞAN ÜYELERİMİZİN YAŞADIKLARI VE SONUÇLARI

Ortopedide Ozon

image109

 

Kemik, eklem ve bağ dokularının genelde hastalıkları inflamasyon ve enfeksiyona bağlıdır. Ozonun bu sorunlar üzerine olan yararlı etkisi çeşitli ortopedik hastalıklarda ozondan yararlanmayı mümkün kılmaktadır.
Akut ve Kronik Poliartritler
Tendinit
Epikondilit
Myofacial ağrı
Karpal Tunnel Sendromu
Akut ve Kronik kemik iltihapları
Bu hastalıklarda ozon lokal veya sistemik olarak uygulanabilir. Lokal eklem içi veya hasta olan bölge civarına enjeksiyonlar yapılabilir. Bu sayede kısa sürede ağrıda azalma, hareket yeteneğinde artış, bölgesel sıcaklık ve şişlikte azalma ile hastalar rahatlamaktadır.
Toplumda en sık görülen diz ekleminin Gonartroz denilen sorunudur. Çeşitli düzeyleri olan bu hastalığın en ileri düzeyinde olup eklem protez ameliyatına karar verilmiş hastalarda bile başarı sağlanabilmektedir. Erken devrelerinde ise çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ozon eklemin bozulmasına yol açan maddelerin salınımını engellerken kıkırdak ve kemik hücrelerini uyarmaktadır. Antioksidanların artışı ve antiinflamatuar etkilerle birleşince eklem sorunlarında iyileşmeye neden olmaktadır.

 

Cerrahi'de Ozon

image110

 

Değişik cerrahi branşların her birinin kendi çalışma alanındaki hastalıklarda tedavi edilmesi mümkündür. Bu bölümde Genel Cerrahi Hastalıkları açıklanacktır.
Ciltte oluşan abse, yara, yanık gibi sorunlar
Trofik ülserler
Makat bölgesi hastalıkları (anal fissür, fistül)
Cerrahi damar hastalıkları (Buerger)
Perionit
Pankreatit
Ameliyat yarasının iyileştirilmesi
Nedbe dokusunun tedavisi
Peritonitte hastalığın nedenine bağlı olarak lokal ve sistemik tedavi uygulanabilir. Bakteri, virüs ve mantarlara karşı ozonun hücre zarlarının fosfolipid ve lipoprotein oksidasyonuna, polipeptid ve protein zincirlerinin kırılması sonucu dezenfektan etki sağlanır. Diğer yandan hücresel düzeyde oksijenin artması ve hipoksinin giderilmesi, tokseminin ortadan kaldırılması, immun kompetan hücrelerin aktivasyonu ve organizmanın antioksidan savunma sisteminin uyarılması sağlanmış olmaktadır.

 

Enfekte yara ve yanıklarda ozon

image111

(  anatolian network ile gelen sağlık )  

Enfekte yara ve yanıklar ozondan büyük yarar sağlamaktadır. Ozon doku hasarının temel mekanizmasına karşı kullanılır. Oksidatif strese uğrayan dokular antioksidan sistemlerin aktive edilmesi ile tedavide başarı sağlanmaktadır. Geniş yüzeye sahip yanıklarda ise sistemik ozon tedavisi uygulanmaktadır. Ozonun diğer organlara sağladığı yarar yanıkların başarılı şekilde tedavi edilmesine yol açmaktadır.

 

OZONLA TANIŞMAK İÇİN BİZE ULAŞIN HAYATINIZ DEĞİŞSİN

image112

 (  anatolian network ile gelen sağlık ) 

Kalp ve Damar Hastalıklarında Ozon

Kalp Damar Hastalıkları ozondan büyük yarar sağlayan diğer bir hastalık grubudur. Ozon kanda antioksidan etki, antienflamatuar etki, kanın sulanması ve oksijen taşıma gücünün artması yoluyla bu hastalarda tedavide kullanılmaktadır. Ozonun kırmızı kan hücrelerine (eritrositlere) olan etkisiyle onları daha esnek hale getirmektedir. Bu da bir yandan yüksek oksijenlenme diğer yandan dolaşımın rahatlamasını sağlayarak kanın arzu edilen bölgelere ulaşmasını sağlamaktadır. Kan hücrelerinin oksijenle olan bağının gevşetilmesi oksijenin gereksinme olan dokulara geçişini kolaylaştırmaktadır . İskemik Kalp Hastalıkları , geçirilmiş Myokard Enfarktüsü ozondan büyük yarar sağlamaktadır. Bu hastalara ozon tedavisi halen görmekte oldukları tedavi kesilmeden ek olarak başlanmaktadır. İlginçtir ki ozonun tedaviye eklenmesinden sonra hastaların ilaca olan gereksinmeleri gittikçe azalmaktadır. Hastaların ağrıları azalmakta, egzersiz, yol yürüme ve merdiven çıkma performanslarında artış, kan kolesterol düzeyinde azalma meydana gelmektedir.

Tromboanjitisoblierans (TOA - Buerger) hastalığı gibi atar damarların daralması ve tıkanması sonucu çeşitli sorunlar yaşayan hastalar ozon tedavisinden sonra ağrısız yol yürüme mesafelerinde artış, dolaşım bozukluğu nedeniyle damar ameliyatı gereksinmelerinde azalma meydana gelmektedir. Aritmi, taşikardi gibi kalp ritm sorunu olan hastalarda ozon lipid düşürücü etkisi yanında elektrolitlerin dengelenmesi, iletinin düzene girmesini sağlamaktadır . Hipertansiyon hastalıklarında ozon mevcut ilaç tedavisine ek olarak verilmektedir. Lipidler ve kanın oksijenlenmesi üzerine olan ozonun etkileri ile tansiyonu normal sınırlarda tutabilmek için gereken ilaç dozu azalmakta ve hastalar kendilerini çok daha iyi hissetmektedir.

Damar hastalıklarında özellikle bacaklardaki atar damarların kısmi tıkanıklarınında ozon başarılı olmaktadır. Tedavi dozunda ozon eritrositlerin esnekliğini ve dayanıklılığını arttırmaktadır. Bu da oksijenin kılcal damarlar aracılığı ile dokulara ulaşabilmesini sağlamaktadır. Diğer yandan hücre zarlarının yapısal ve fonksiyonel sorunlarının giderilmesi, oksidatif serbest radikallerin işlevleri ve endojen antioksidan sentezi artmaktadır. Ozonun çevresel damarların fonksiyonlarını optimize etmesiyle ince damarların işlevleri düzelirken yeni damar oluşumları da sağlanmaktadır. Bu sayede doku beslenmesi bozukluğu nedeniyle amputasyon denilen iyileşmeyen hasta uzuvların kesilmesi gerekliliği ortadan kalkabilmektedir.

 

image113

 

Kanser ve OZON


 • Ozon bir kanser ilacı değildir. Ama düzensiz hücre çoğalmasını engellediğini gösteren klinik araştırmalar vardır. Ozon anti-tümör etkilere sahiptir. Doku oksijenlenmesini artırıcı; bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri ile de vücudun kanserle savaşımında önemli bir destek oluşturur.  Ayrıca beyinde endorfin salınımına yol açarak AĞRI KESİCİ etki gösterir.
 • Ozonun anti-tümör etkilerinden bahsetmeden önce tümör hücreleri ile ilgili birkaç gerçeğe değinmek gerekir:
 • • Tümör hücresi anaerobiktir yani yaşamak için oksijene bağımlı değildir.
  • Dahası, tümör hücresi oksijenli ortamda varlığını sürdüremez, çok geçmeden ölür.
  • Vücutta tümör oluşturan genler (onkojenler); stres, toksinler, ve radyasyonun yanısıra oksijensiz ortamlarda da uyarılarak kanseri başlatabilir.
  • Oksijen eksikliği kanserin yayılmasını da kolaylaştırır.
 • Ozonun kanser tedavisindeki olumlu etkisi neye dayanır?
 • 1. Kemoterapi ve radyoterapinin vücudu güçten düşürücü yan etkilerini büyük ölçüde azaltır.
  2. Ozon bir tamamlayıcı tedavi olarak kemoterapi ve radyoterapinin tümör üzerindeki öldürücü etkilerini artırır ve kanseri yenmede başarı şansını artırır.
 • Ozon Terapinin Kanserde Klinik Etkileri
 • Ozon doğrudan tümör hücrelerini öldürücü etkisinin (oksidasyon-yakıcı etkisi) yanısıra bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini artırır, kanserle mücadelesinde ayrıca destek olur.
 • Ozon, doku oksijenlenmesini artırarak tümör hücrelerinin yüksek konsantrasyonda oksijene maruz kalmasına yol açar.
 • Tümör hücresi ozonun okside edici etkilerine karşı sağlıklı vücut hücreleri gibi tepki veremez, okside olarak ölür.
 • Ozon vücutta anti-tümör yanıt oluşturan Tümör Nekroz Faktörünün (TNF-alfa) salınımı artırır.
 • Bağışıklık sisteminin saldırıya geçtiği normal hücrelerin (virüsle enfekte olmuş hücre veya transplante edilmiş hücre) aksine, kanser hücresi çok daha fazla sayıda TNF reseptörü içerir. Öyle ki TNF–alfa molekülleri kanser hücresinin yüzeyini tamamen kaplayarak hücrenin ölümüne yol açabilir.
 • TNF-alfanın kanser hücresi üzerine etkileri
  “Radyoterapi sırasında yüksek enerji taşıyan ışınlar tümör hücrelerinde tahribat oluştururlar. Bu hücreler hasarın bir kısmını tamir edebilirler ama oksijen bu tahrip görmüş alanlara ulaşmadıysa.. Bu alanlara bir kez oksijen ulaştıktan sonra tümör kendini onaramaz. Tümörlerde oksijen düzeyleri genellikle gayet düşüktür ve tedavi sonucu da bu yüzden sıklıkla kötüdür. Bu durumda alternatif bir tedavi daha çok işe yarayacaktır.”  Dr Martin Christlieb—Gray Cancer Institute, Department of Radiation Oncology and Biology, University of Oxford.


image114


Cilt Hastalıkları ve Selülit te Ozon


Cilt Hastalıkları ve Selülitte Ozon 


Ozon deri hücrelerinde antioksidan faaliyeti güçlendirir, hücrelerin bozulan fizyolojisini düzeltir ve hastalık etkenleri ile savaşı kazanmasını sağlar. Ek olarak, infeksiyöz deri hastalıklarında ozon mikroorganizmalar üzerinde doğrudan etki gösterip hastalık etkenlerini ortadan kaldırır.   Diğer hastalıkların tedavisinde olduğu gibi erken teshiş çok önemlidir ve en iyi ozon terapi sonuçları, hastalığın başlangıcında ya da akut fazında kullanıldığında elde edilir.


Ozonun kullanıldığı deri hastalıkları:


Deri enfeksiyonları: Herpes, piyoderma
Otoimmun Deri Hastalıkları: Lokalize skleroderma, sedef hastalığı (Psöriazis ve psöriatik artrit), Liken planus
Alerjik Deri Reaksiyonları: Akne, Ekzema, Nörodermatit, Dermatitis Herpetiformis, Seboreik Dermatit
Diğer : Alopesi (kellik), varis yarası (venöz ülser)


SELÜLİT
Sellülit sebebi derialtı yağ dokusunda kılcal dolaşım bozukluğudur. Ozon bu hastalıkta çok etkili faydalar sağlar.


TELANJEKTAZİ


Ozon/oksijen gaz karışımı telanjiektazi (derinin kılcal damarlarının genişleyerek veya çatlayarak görünür hale gelmesi) için de kullanılır.  Bu durum varisten farklıdır.  Bu hastalıkta mikro iğneler ile damar delinir ve yüksek ozon konsantrasyonundaki ozon/oksijen gaz karışımı damar boşluğuna enjekte edilerek bu bozulmuş damarlar elimine edilir. telanjiektazilerin hiçbir iz bırakmadan tamamen kaybolduğu görülür.


KIRIŞIKLIKLAR ve GÖZ HALKALARI


Yüz kırışıklıkları deri yaşlanması sonucu ortaya çıkar. Koyu renkli göz halkaları ise bugüne dek nedeni anlaşılamamış ve tedavisi de bulunamamış bir deri lezyonudur. Kan ozonlaması yoluyla yapılan ozon terapinin göz çevresindeki koyu renkli halkaları giderdiği gözlenmiştir.

Deri altına ozon/oksijen gaz karışımı uygulandığında kan akımı artar, doku rejenerasyonu hızlanır ve hücrelerde birikmiş toksinler, metabolik atıklar hücre dışına atılır.

Deriye yapılan ozon injeksiyonları mimik çizgilerinin ve yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların düzelmesine yardım eder.


ÇATLAKLAR (stria)


Kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde hormonal durumun da tabloya eklenmesi sonucunda, derinin aşırı gerilmesi çatlaklara yol açar. Bunun nedeni kollajen ve elastin liflerinin ayrılmasıdır. Gelişim mekanizmasında kollajen üreten hücrelerin görevlerini yapamaması rol oynar. Çatlaklar ilk oluştuklarında renkleri kırmızı-mordur. Zamanla renkleri solar ve sedef beyazı bir renk alırlar.

Derideki çatlaklara ozon/oksijen karışımı injeksiyonundan sonra kollajen üretimi uyarılır, kollajen onarımına bağlı olarak çatlaklar dolar. Deri gerginleşir ve rengi düzelir.

Selülit te belli konsantrasyonlarda ozon / oksijen gaz karışımı deri altına küçük miktarlarda enjekte edilir.


Dermatitis Herpetiformis 


Hızlı kilo alma, hamilelik ve bazı hormonal hastalıklar deride stria denilen çatlaklara yol açar. Çatlakların kırmızı rengi zamanla solsa bile tam olarak geçmezler. Ancak ozon terapi bu hastalıkta büyük fark yaratabilmektedir.

Ozon terapi göz çevresindeki koyu renkli halkaları kısa sürede, ve bir daha geri gelmemek üzere yok eder.


Cilt ve Tırnakların Mantar Enfeksiyonlarında Ozonterapi


Ozonun mantar infeksiyonlarında uzun süreden beri başarıyla kullanılmaktadır.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için gerekli olan uzun etki, ozonlu yağ uygulamaları sayesinde elde edilir.  Yine de, mantar tedavisi haftalar hatta aylar sürebilir.

Plastik torba vasıtasıyla her gün ozon tatbik edilir, her gün ozonlu yağ uygulanır.


AMELİYAT İZLERİ (sikatris, nedbe)


Ozon, ameliyat izlerini hafifletir, veya tamamen giderebilir. Sikatris veya nedbe adı verilen bu oluşumlara ve yakın çevresine yapılan derialtı ozon injeksiyonları birkaç seansta izlerin gözden kaybolmasına veya düzelmesine yeterli olur.

 

Böbrek hastalıklarında Ozon

image115

(  anatolian network ile gelen sağlık ) Kronik böbrek hastalıklarında ozon iki yönden etkilidir. Hem antienflamatuar hem de antienfektif etkileri böbrek hastalıklarında yarar sağlamaktadır. Ozonun detoksifikasyon ve immün modülasyon etkileri etkili olmaktadır. Hastalar tedavinin hemen başlangıcından itibaren idrar yapmadaki şikayetleri azalmakta, yorgunluk, halsizlik hissi kaybolmaktadır. İdrar bulguları kısa sürede düzelmektedir. Böbrekte taş oluşumunda taş kırma tedavisi öncesinde ve sonrasında uygulanan ozon tedavisi yararlı olmaktadır. Sistit tedavisinde ozon çok kolaylıkla ve başarı ile uygulanabilmektedir. İlk tedaviden sonra şikayetlerde büyük ölçüde azalma meydana gelirken üçüncü dozdan sonra tamamen iyileşmektedirler. Bu özellikle kronik vakalarda, antibiyotiğe dirençli vakalarda büyük yarar sağlamaktadır.
 

Tüberküloz Hastalığında Ozon

image116

Tüberküloz etkeni olan Mycobakterium Tuberculozise karşı ozon etkilidir. Halen uygulanmakta olan tedaviye ek olarak verilecek ozon tedavisi hastaların şifa bulmasına anlamlı yarar getirmektedir.


Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Ozon

image117

 

Ürogenital bölge enfeksiyonlarında ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ozon tedavisi uygulanmaktadır. Kronik prostatit gibi tıbben ilaç tedavisi ile pek başarılı olamayan vakalarda ozon başarı sağlamaktadır.

 

OZONLA GELEN SAĞLIK

NELERE FAYDALI

HAYATINIZA İKİ ÜRÜNLE YAŞAMA TUTUNUN VE SAĞLIKLI YAŞAYIN

ANATOLIAN NETWORK

%100 TÜRK ÜRETİMİ VE %100 TÜRK SERMAYESİ KURULUŞUDUR.

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA Kİ EN İYİ KALİTE VE ÜRETİM SERTİFİKALARINA VE BAKANLIKLARIN VERDİĞİ İZİNLERE SAHİPTİR. 


6 ÜRÜNLE GELEN SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 


CENTOZONE KAPSÜL / OZON = AKTİF OKSİJEN 

CAPSILIUM KAPSÜL / ENGİNAR DEVEDİKENİ – KARAHİNDİBA
FIX KREM
COSMOZONE ANTI AGEING KREM
CREMAZONE NEMLENDİRİCİ KREM
KEROXI ŞAMPUAN
KAHVE OZON Dünya da bilinen en güçlü mikrop öldürücü ve dezenfektandır. Güneş ışını ve yıldırım anında ortaya çıkan elektrik arkları ile oluşan ozon Dünya etrafında koruyucu kalkandır ve tüm canlıları güneşin radyasyon etkisine karşı korur. 


Tüm bunların yanı sıra insan sağlığına sayısız faydaları vardır.


BAĞIŞIKLIK, 

HALSİZLİK, 

ÖDEM,

KANSIZLIK,

DİABET,

ALERJİ,

ALZHEIMER,

SİNİR SİSTEMİ

SİNDİRİM SİSTEMİ, 

HASHIMOTO TROIDI,

AĞIR METAL ZEHİRLENMELERİ, 

FIBROMIYALJI,

PARAZİT, 

ASTIM,

MENOPOZ,

KULAK ÇINLAMASI, 

ZİHİN BULANIKLIĞI,

CİNSEL FONKSİYONLAR,

ZONA,

ERKEN YAŞLANMA,

DÜZENSİZ KALP ATIŞI,

PANKREAS,

KOLESTROL,

ÜLSER,

HELİKOBAKTER PİLORİ,

İNME,

HAFIZA KAYBI,

KRONİK YORGUNLUK,

CİLT RAHATSIZLIKLARI,

YANIKLAR, 

SEDEF,

ROMATİZMA,

İNTİHAPLI ROMATİZMA,

ROSAGÜL,

DETOX, 

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER, 

YÜKSEK TANSİYON,

HORMONLARI DÜZENLER, 

DAMAR SERTLİĞİ,

HİPERAKTİVİTE,

DİKKAT DAĞINIKLIĞI, 

ERGENLİK SİVİLCELERİ,

YÜZDEKİ TON FARKLILIKLARI,

PROSTAT,

EPİLASYON & LAZER YANIKLARI,

YUMURTALIK KİSTLERİ,

ERKEKLERDE SPERM KALİTESİNİN ARTIRILMASINDA, 

KADINLARDA YUMURTLAMA VE ERKEN MENOPOZ RAHATSIZLIKLARINDA,

MİGREN,

BEL FITIĞI,

BOYUN FITIĞI, 

KAS AĞRILARI,

EKLEM AĞRILARI,

TOPUK DİKENİ, 

UÇUK,

PİŞİK,

AKNE,

SİVİLCE,

HEMOROID (BASUR),

HUYSUZ AYAK SENDROMU,


KULLANAN ÜYELERİMİZİN SONUÇLARINI GÖRMEK DİNLEMEK İÇİN OFİSİMİZE BEKLİYORUZ


OZON İLE GELEN SAĞLIK


SAĞLIK YAŞAM İÇİN OKSİJEN


Daha geniş bilgi için  www.anatolianturkiye.com  veya +90 507 129 09 84 – 85 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz.


SAĞLIKLI KALIN.


ANATOLIAN NETWORK

 %100 TÜRK VE %100 YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ ANATOLIAN NETWORK SİSTEMİNDE SAĞLIKLI VE KAZANÇLI BİR SİSTEMDE BENDE VARIM DİYORSANIZ BAĞIMSIZ DISTRIBUTORLERIMIZDEN GEREKLİ BİLGİLERİ ALABİLİRSİNİZ 

ÜRÜNLER

ÜRÜNLERİN HİÇ BİRİNİN YAN ETKİSİ YOKTUR. 


ANATOLIAN ÜRÜNLERİ TARIM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ISO, TSE, OHSAS, HACCP, GMC, FQS BELGELERİNİN TAMAMINI HER BİR ÜRÜN İÇİN GEREKLİ SERTİFAKALRI ALMIŞTIR.

SAĞLIKLI VE KAZANÇLI OLMAK İSTİYORSANIZ

SAĞLIĞINI VE ÇEVRENİZİN SAĞLIĞINI KORUYARAK YAŞAMINIZI SAĞLIKLI YAŞLANARAK GEÇİRİN. KANSERDEN KORUNUN. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ HER DAİM ZİNDE TUTMAK İSTİYOR VE AYNI ZAMANDA PARADA KAZANMAK İSTİYORSANIZ GELİN AİLEMİZE KATILIN.


Ali MEYDAN

ANATOLIAN NETWORK

OZON İLE GELEN SAĞLIK

Centozone
OZON + SARI KANTARON

SAĞLIKLI YAŞAMAK VE SAĞLIKLI YAŞ ALMAK İÇİN ANATOLIAN NETWORK  ( GIDA TAKVİYE ÜRÜNLERİ -CİLT BAKIMI -SAĞLIK )

ANATOLIAN NETWORK İLE SAĞLIKLI YAŞAM VE KAZANÇLI BİR HAYAT İÇİN SİZİ BEKLİYORUZ BURADAN ONLİNE ÜYELİĞİNİZİ TAMAMLAYABİLİRSİNİZ

NETWORK MARKETİNG! BU TİCARET MODELİNDE TÜRKİYE ve AVRUPA’ da % 85 GELİR DAĞITAN İLK VE TEK ŞİRKET

21. Yy’ ın EN ÇOK KAZANDIRAN İŞ MODELİ NETWORK MARKETİNG! DÜNYADA % 85 GELİR DAĞITAN TEK ŞİRKET

ANATOLIAN NETWORK SAĞLIK VE CİLT BAKIMI ÜRÜNLERİNİ ÖĞRENMEYE HAZIR MISINIZ?


Abone Ol

Çok özel ürünler, indirimler ve etkinliklerle ilgili olarak bizden bilgi almak için üye olun.

BİZE ULAŞIN

Daha da iyisi, gelin veya Biz gelelim yüz yüze görüşelim!

ANATOLIAN NETWORK BAĞIMSIZ DISTRIBUTORLERI OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ.. ARAYIN GÖRÜŞELİM. 

SAĞLIKLI VE KAZANÇLI BİR YAŞAM İÇİN ADIM ATIN.

ANATOLIAN NETWORK / BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖRLERİ

Isparta, Türkiye

SUPERVISOR / Yasemin MEYDAN +90 507 129 09 84 Ali MEYDAN / +90 507 129 09 85

Bize mesaj atın!

İptal